Cách download và cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition thì bạn cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition, driver setup máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4880 Portrait Edition như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.