Cách download và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9880

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9880 và cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9880 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Pro 9880 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9880 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9880

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Pro 9880 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9880, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 9880 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 9880

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9880 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 9880 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9880 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus Pro 9880 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9880 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9880, phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 9880 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 9880, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9880 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9880 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 9880 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 9880 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 9880 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 9880 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 9880 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 9880 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 9880 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 9880 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 9880 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 9880.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson Stylus Pro 9880

– Với Windows OS sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9880 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9880 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9880 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.