Cách download và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9890

Cách tải driver máy in Epson Stylus Pro 9890 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9890 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Pro 9890 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9890 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9890

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Pro 9890 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9890, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus Pro 9890 thì bạn cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9890

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9890 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 9890 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải driver máy in Epson Stylus Pro 9890 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Pro 9890 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9890 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9890, driver máy in Epson Stylus Pro 9890 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 9890, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9890 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus Pro 9890 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 9890 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 9890 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 9890 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 9890 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 9890 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 9890 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 9890 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 9890 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 9890 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 9890.

Hướng dẫn setup phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9890

– Với Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Pro 9890 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9890 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 9890 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.