Cách download và cấu hình driver máy in Epson EMP-822

Có phải bạn đang muốn lấy về driver cấu hình máy in Epson EMP-822, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-822 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson EMP-822 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EMP-822 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-822 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson EMP-822

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson EMP-822 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-822, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-822 thì chúng ta cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-822

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-822 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-822 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về driver cài đặt máy in Epson EMP-822 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson EMP-822 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson EMP-822 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-822, driver máy in Epson EMP-822 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-822, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-822 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson EMP-822 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-822 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-822 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-822 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-822 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-822 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-822 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-822 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-822 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-822 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải về tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-822.

Hướng dẫn cấu hình driver setup máy in Epson EMP-822

– Đối với Windows OS sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-822 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson EMP-822 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson EMP-822 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.