Cách download và cấu hình driver máy in Epson Stylus COLOR 900G

Cách tải driver máy in Epson Stylus COLOR 900G và cấu hình driver máy in Epson Stylus COLOR 900G cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 900G là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus COLOR 900G khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 900G

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 900G khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 900G, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus COLOR 900G thì bạn cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 900G

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 900G lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 900G của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 900G sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 900G có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 900G là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 900G, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 900G sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 900G, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 900G và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 900G hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 900G không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 900G về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus COLOR 900G hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 900G hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 900G cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus COLOR 900G cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus COLOR 900G hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 900G hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 900G tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 900G.

Cách setup phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 900G

– Đối với Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus COLOR 900G lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 900G vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 900G như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.