Cách download và cấu hình driver máy in Epson Stylus CX4080

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX4080 và setup driver máy in Epson Stylus CX4080 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus CX4080 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus CX4080 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus CX4080

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus CX4080 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus CX4080, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus CX4080 thì bạn cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX4080

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus CX4080 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus CX4080 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX4080 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus CX4080 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus CX4080 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus CX4080, driver cài đặt máy in Epson Stylus CX4080 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus CX4080, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus CX4080 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus CX4080 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus CX4080 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus CX4080 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus CX4080 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus CX4080 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus CX4080 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus CX4080 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus CX4080 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus CX4080 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus CX4080 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus CX4080.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson Stylus CX4080

– Đối với Windows OS sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus CX4080 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus CX4080 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX4080 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.