Cách download và cấu hình driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition và cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition thì bạn cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition.

Cách cấu hình driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition

– Với Windows sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Portrait Edition như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.