Cách download và cấu hình driver máy in Epson Stylus SX440W

Cách tải driver máy in Epson Stylus SX440W và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX440W cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus SX440W là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus SX440W khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus SX440W

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus SX440W khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX440W, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus SX440W thì chúng ta cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus SX440W

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX440W lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX440W của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson Stylus SX440W sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus SX440W có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus SX440W là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX440W, driver setup máy in Epson Stylus SX440W sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX440W, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX440W và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX440W hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX440W không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX440W về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus SX440W hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX440W hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX440W cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus SX440W cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus SX440W hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus SX440W hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX440W tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX440W.

Cách cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX440W

– Đối với Windows OS sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX440W lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus SX440W vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus SX440W như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.