Cách download và cấu hình driver máy in Epson Stylus SX510W

Cách tải driver máy in Epson Stylus SX510W và setup phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX510W cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus SX510W là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus SX510W khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus SX510W

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus SX510W khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus SX510W, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus SX510W thì chúng ta cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX510W

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus SX510W lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX510W của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về driver máy in Epson Stylus SX510W sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus SX510W có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus SX510W là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX510W, phần mềm driver máy in Epson Stylus SX510W sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX510W, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX510W và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX510W hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX510W không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX510W về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus SX510W hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX510W hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX510W cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus SX510W cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus SX510W hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus SX510W hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX510W tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX510W.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson Stylus SX510W

– Đối với Windows OS sau khi tải xuống về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus SX510W lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus SX510W vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus SX510W như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.