Cách download và cấu hình phần mềm máy in Epson L120

Cách tải phần mềm driver máy in Epson L120 và cấu hình driver cấu hình máy in Epson L120 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson L120 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson L120 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm driver máy in Epson L120

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson L120 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson L120, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson L120 thì bạn cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson L120

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson L120 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson L120 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy driver máy in Epson L120 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson L120 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson L120 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson L120, phần mềm driver máy in Epson L120 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson L120, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson L120 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson L120 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson L120 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson L120 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson L120 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson L120 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson L120 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson L120 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson L120 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson L120 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson L120 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson L120.

Cách cài đặt driver máy in Epson L120

– Với hệ điều hành Windows sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson L120 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson L120 vào folder Application để cài driver máy in Epson L120 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.