Cách download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus CX3800

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus CX3800 và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus CX3800 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus CX3800 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus CX3800 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX3800

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus CX3800 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus CX3800, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus CX3800 thì chúng ta cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus CX3800

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus CX3800 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus CX3800 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống driver setup máy in Epson Stylus CX3800 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus CX3800 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus CX3800 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus CX3800, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus CX3800 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus CX3800, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus CX3800 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus CX3800 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus CX3800 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus CX3800 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus CX3800 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus CX3800 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus CX3800 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus CX3800 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus CX3800 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus CX3800 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus CX3800 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus CX3800.

Cách setup driver setup máy in Epson Stylus CX3800

– Với Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus CX3800 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus CX3800 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus CX3800 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.