Cách download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX660

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo PX660 và cấu hình driver setup máy in Epson Stylus Photo PX660 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo PX660 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo PX660 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Photo PX660

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX660 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo PX660, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo PX660 thì bạn cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo PX660

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo PX660 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo PX660 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về driver máy in Epson Stylus Photo PX660 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus Photo PX660 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo PX660 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo PX660, phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo PX660 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo PX660, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo PX660 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo PX660 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo PX660 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo PX660 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo PX660 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo PX660 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo PX660 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo PX660 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo PX660 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo PX660 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo PX660 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo PX660.

Cách cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo PX660

– Với Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo PX660 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo PX660 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX660 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.