Cách download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo R310

Cách tải driver máy in Epson Stylus Photo R310 và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo R310 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo R310 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Photo R310 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R310

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo R310 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo R310, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R310 thì chúng ta cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo R310

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo R310 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo R310 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về driver máy in Epson Stylus Photo R310 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus Photo R310 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R310 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R310, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo R310 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo R310, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo R310 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo R310 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo R310 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo R310 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo R310 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo R310 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo R310 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo R310 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo R310 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo R310 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo R310 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo R310.

Hướng dẫn cấu hình driver setup máy in Epson Stylus Photo R310

– Đối với Windows OS sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo R310 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo R310 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo R310 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.