Cách download và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX590

Cách tải driver máy in Epson Stylus Photo RX590 và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX590 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo RX590 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX590 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX590

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo RX590 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX590, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX590 thì chúng ta cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX590

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX590 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo RX590 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX590 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Photo RX590 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX590 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX590, phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX590 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo RX590, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX590 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX590 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo RX590 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo RX590 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo RX590 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo RX590 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX590 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo RX590 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo RX590 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo RX590 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo RX590 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo RX590.

Cách setup phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX590

– Với Windows sau khi download về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX590 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo RX590 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Photo RX590 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.