Cách download và cấu hình phần mềm máy in Epson WorkForce Pro WP-4530

Cách tải phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 là phần mềm dùng để setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4530

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson WorkForce Pro WP-4530, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 thì chúng ta cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson WorkForce Pro WP-4530

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống driver setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson WorkForce Pro WP-4530 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce Pro WP-4530, driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce Pro WP-4530, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce Pro WP-4530 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce Pro WP-4530 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce Pro WP-4530 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce Pro WP-4530 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson WorkForce Pro WP-4530 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WorkForce Pro WP-4530 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce Pro WP-4530 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce Pro WP-4530 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce Pro WP-4530.

Hướng dẫn setup phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce Pro WP-4530

– Đối với Windows sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson WorkForce Pro WP-4530 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.