Cách download và setup driver máy in Epson AcuLaser C4000

Cách tải driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C4000 và setup phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C4000 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson AcuLaser C4000 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser C4000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C4000

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson AcuLaser C4000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson AcuLaser C4000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C4000 thì chúng ta cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C4000

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C4000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C4000 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver setup máy in Epson AcuLaser C4000 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson AcuLaser C4000 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C4000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C4000, phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C4000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C4000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C4000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson AcuLaser C4000 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C4000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C4000 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser C4000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C4000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C4000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser C4000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser C4000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser C4000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C4000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C4000.

Cách cài đặt driver máy in Epson AcuLaser C4000

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson AcuLaser C4000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson AcuLaser C4000 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C4000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.