Cách download và setup driver máy in Epson AcuLaser MX20DNF

Cách tải driver máy in Epson AcuLaser MX20DNF và setup driver máy in Epson AcuLaser MX20DNF cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser MX20DNF là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser MX20DNF khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson AcuLaser MX20DNF

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson AcuLaser MX20DNF khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson AcuLaser MX20DNF, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson AcuLaser MX20DNF thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson AcuLaser MX20DNF

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser MX20DNF lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser MX20DNF của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống driver máy in Epson AcuLaser MX20DNF sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson AcuLaser MX20DNF có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser MX20DNF là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser MX20DNF, phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser MX20DNF sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser MX20DNF, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser MX20DNF và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson AcuLaser MX20DNF hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser MX20DNF không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser MX20DNF về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser MX20DNF hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser MX20DNF hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser MX20DNF cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser MX20DNF cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser MX20DNF hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser MX20DNF hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser MX20DNF tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser MX20DNF.

Cách setup driver cài đặt máy in Epson AcuLaser MX20DNF

– Với Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson AcuLaser MX20DNF lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson AcuLaser MX20DNF vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser MX20DNF như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.