Cách download và setup driver máy in Epson EH-TW9000W

Nếu bạn đang muốn tải driver cấu hình máy in Epson EH-TW9000W, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm setup máy in Epson EH-TW9000W và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson EH-TW9000W cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EH-TW9000W là phần mềm dùng để setup máy in Epson EH-TW9000W khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm driver máy in Epson EH-TW9000W

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson EH-TW9000W khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson EH-TW9000W, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson EH-TW9000W thì chúng ta cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson EH-TW9000W

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson EH-TW9000W lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EH-TW9000W của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về phần mềm phần mềm máy in Epson EH-TW9000W sau đó tiến hành setup.

Driver Epson EH-TW9000W có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson EH-TW9000W là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EH-TW9000W, driver cài đặt máy in Epson EH-TW9000W sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EH-TW9000W, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EH-TW9000W và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson EH-TW9000W hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EH-TW9000W không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EH-TW9000W về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EH-TW9000W hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EH-TW9000W hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EH-TW9000W cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EH-TW9000W cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EH-TW9000W hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EH-TW9000W hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EH-TW9000W tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EH-TW9000W.

Cách cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson EH-TW9000W

– Đối với Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson EH-TW9000W lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson EH-TW9000W vào folder Application để cài driver máy in Epson EH-TW9000W như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.