Cách download và setup driver máy in Epson EPL-5200+

Bạn đang muốn download phần mềm phần mềm máy in Epson EPL-5200+, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver máy in Epson EPL-5200+ và cài đặt driver setup máy in Epson EPL-5200+ cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EPL-5200+ là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson EPL-5200+ khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson EPL-5200+

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson EPL-5200+ khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson EPL-5200+, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson EPL-5200+ thì bạn cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson EPL-5200+

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson EPL-5200+ lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EPL-5200+ của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm phần mềm máy in Epson EPL-5200+ sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson EPL-5200+ có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson EPL-5200+ là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EPL-5200+, driver cấu hình máy in Epson EPL-5200+ sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EPL-5200+, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EPL-5200+ và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson EPL-5200+ hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson EPL-5200+ không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EPL-5200+ về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EPL-5200+ hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EPL-5200+ hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EPL-5200+ cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EPL-5200+ cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EPL-5200+ hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EPL-5200+ hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EPL-5200+ tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và cách tải tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EPL-5200+.

Cách cấu hình driver máy in Epson EPL-5200+

– Đối với Windows OS sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson EPL-5200+ lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson EPL-5200+ vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson EPL-5200+ như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.