Cách download và setup driver máy in Epson EPL-5500W

Bạn đang muốn lấy driver máy in Epson EPL-5500W, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver setup máy in Epson EPL-5500W và cấu hình phần mềm driver máy in Epson EPL-5500W cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EPL-5500W là phần mềm dùng để setup máy in Epson EPL-5500W khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson EPL-5500W

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson EPL-5500W khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson EPL-5500W, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson EPL-5500W thì bạn cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson EPL-5500W

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson EPL-5500W lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EPL-5500W của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về phần mềm phần mềm máy in Epson EPL-5500W sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson EPL-5500W có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson EPL-5500W là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EPL-5500W, driver máy in Epson EPL-5500W sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EPL-5500W, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EPL-5500W và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu driver máy in Epson EPL-5500W hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EPL-5500W không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EPL-5500W về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EPL-5500W hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EPL-5500W hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EPL-5500W cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EPL-5500W cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EPL-5500W hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EPL-5500W hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EPL-5500W tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và download tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EPL-5500W.

Cách cấu hình driver cấu hình máy in Epson EPL-5500W

– Với Windows sau khi download về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson EPL-5500W lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson EPL-5500W vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson EPL-5500W như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.