Cách download và setup driver máy in Epson Perfection V10

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Perfection V10 và setup driver máy in Epson Perfection V10 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Perfection V10 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Perfection V10 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Perfection V10

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Perfection V10 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Perfection V10, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Perfection V10 thì chúng ta cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Perfection V10

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Perfection V10 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Perfection V10 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về phần mềm driver máy in Epson Perfection V10 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Perfection V10 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Perfection V10 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Perfection V10, phần mềm cài đặt máy in Epson Perfection V10 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Perfection V10, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Perfection V10 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Perfection V10 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Perfection V10 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Perfection V10 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Perfection V10 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Perfection V10 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Perfection V10 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Perfection V10 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Perfection V10 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Perfection V10 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Perfection V10 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Perfection V10.

Hướng dẫn setup phần mềm phần mềm máy in Epson Perfection V10

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Perfection V10 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Perfection V10 vào folder Application để cài driver máy in Epson Perfection V10 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.