Cách download và setup driver máy in Epson Stylus COLOR 777i

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 777i và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 777i cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 777i là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus COLOR 777i khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 777i

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus COLOR 777i khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus COLOR 777i, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 777i thì bạn cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 777i

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus COLOR 777i lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 777i của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 777i sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 777i có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 777i là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 777i, driver máy in Epson Stylus COLOR 777i sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 777i, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 777i và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 777i hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 777i không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 777i về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus COLOR 777i hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 777i hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 777i cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus COLOR 777i cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus COLOR 777i hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 777i hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 777i tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 777i.

Hướng dẫn setup driver setup máy in Epson Stylus COLOR 777i

– Đối với Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus COLOR 777i lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 777i vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 777i như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.