Cách download và setup driver máy in Epson Stylus Photo 875DC

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 875DC và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo 875DC cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo 875DC là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo 875DC khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 875DC

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 875DC khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 875DC, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 875DC thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo 875DC

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 875DC lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 875DC của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải driver setup máy in Epson Stylus Photo 875DC sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo 875DC có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 875DC là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 875DC, driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 875DC sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 875DC, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 875DC và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo 875DC hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 875DC không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 875DC về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo 875DC hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 875DC hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 875DC cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo 875DC cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo 875DC hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo 875DC hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 875DC tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 875DC.

Cách cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo 875DC

– Với Windows sau khi download về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 875DC lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 875DC vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 875DC như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.