Cách download và setup driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 10600 - Archival Ink

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink thì chúng ta cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink, driver setup máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink

– Với Windows sau khi download về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 10600 – Archival Ink như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.