Cách download và setup driver máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition và setup phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition thì chúng ta cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition.

Hướng dẫn cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7890 Designer Edition như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.