Cách download và setup phần mềm máy in Epson Stylus C40UX

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus C40UX và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus C40UX cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus C40UX là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus C40UX khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus C40UX

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus C40UX khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus C40UX, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus C40UX thì chúng ta cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus C40UX

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus C40UX lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus C40UX của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm driver máy in Epson Stylus C40UX sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus C40UX có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus C40UX là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus C40UX, phần mềm setup máy in Epson Stylus C40UX sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus C40UX, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus C40UX và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus C40UX hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus C40UX không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus C40UX về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus C40UX hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus C40UX hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus C40UX cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus C40UX cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus C40UX hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus C40UX hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus C40UX tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus C40UX.

Cách cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus C40UX

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus C40UX lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus C40UX vào folder Application để cài driver setup máy in Epson Stylus C40UX như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.