Cách download và setup phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 3000

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 3000 và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 3000 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 3000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 3000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 3000

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus COLOR 3000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 3000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 3000 thì bạn cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 3000

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 3000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 3000 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 3000 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus COLOR 3000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 3000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 3000, driver setup máy in Epson Stylus COLOR 3000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 3000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 3000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 3000 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 3000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 3000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus COLOR 3000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 3000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 3000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus COLOR 3000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus COLOR 3000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 3000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 3000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 3000.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson Stylus COLOR 3000

– Đối với Windows OS sau khi tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 3000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 3000 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 3000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.