Cách download và setup phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 980N

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 980N và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 980N cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 980N là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 980N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 980N

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus COLOR 980N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 980N, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 980N thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 980N

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 980N lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 980N của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy driver setup máy in Epson Stylus COLOR 980N sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 980N có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 980N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 980N, driver máy in Epson Stylus COLOR 980N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 980N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 980N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus COLOR 980N hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 980N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 980N về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus COLOR 980N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 980N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 980N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus COLOR 980N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus COLOR 980N hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 980N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 980N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 980N.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson Stylus COLOR 980N

– Đối với Windows sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus COLOR 980N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 980N vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 980N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.