Cách download và setup phần mềm máy in Epson Stylus Office BX305FW

Cách tải driver máy in Epson Stylus Office BX305FW và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Office BX305FW cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Office BX305FW là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Office BX305FW khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Office BX305FW

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Office BX305FW khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson Stylus Office BX305FW, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Office BX305FW thì bạn cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Office BX305FW

Nếu như chúng ta không cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Office BX305FW lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Office BX305FW của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Office BX305FW sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Office BX305FW có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus Office BX305FW là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Office BX305FW, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Office BX305FW sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Office BX305FW, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Office BX305FW và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Office BX305FW hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Office BX305FW không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Office BX305FW về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Office BX305FW hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Office BX305FW hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Office BX305FW cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Office BX305FW cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Office BX305FW hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Office BX305FW hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Office BX305FW tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Office BX305FW.

Cách setup driver cài đặt máy in Epson Stylus Office BX305FW

– Với Windows OS sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Office BX305FW lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus Office BX305FW vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Office BX305FW như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.