Cách download và setup phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition và cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition thì chúng ta cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition, driver setup máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition.

Hướng dẫn setup phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition

– Với Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4800 Professional Edition như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.