Cách download và setup phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition và cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition thì chúng ta cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition

Nếu như chúng ta không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition, driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition.

Cách cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4880 ColorBurst Edition như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.