Cách download và setup phần mềm máy in Epson SureColor SC-T5000

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson SureColor SC-T5000 và setup driver cấu hình máy in Epson SureColor SC-T5000 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson SureColor SC-T5000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson SureColor SC-T5000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson SureColor SC-T5000

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson SureColor SC-T5000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson SureColor SC-T5000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson SureColor SC-T5000 thì bạn cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson SureColor SC-T5000

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson SureColor SC-T5000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson SureColor SC-T5000 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson SureColor SC-T5000 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson SureColor SC-T5000 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson SureColor SC-T5000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson SureColor SC-T5000, driver cài đặt máy in Epson SureColor SC-T5000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson SureColor SC-T5000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson SureColor SC-T5000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson SureColor SC-T5000 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson SureColor SC-T5000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson SureColor SC-T5000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson SureColor SC-T5000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson SureColor SC-T5000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson SureColor SC-T5000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson SureColor SC-T5000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson SureColor SC-T5000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson SureColor SC-T5000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson SureColor SC-T5000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson SureColor SC-T5000.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson SureColor SC-T5000

– Đối với Windows OS sau khi tải xuống về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson SureColor SC-T5000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson SureColor SC-T5000 vào folder Application để cài driver máy in Epson SureColor SC-T5000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.