Cách download và setup phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3620DWF

Cách tải phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-3620DWF và cài đặt driver máy in Epson WorkForce WF-3620DWF cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce WF-3620DWF là phần mềm dùng để setup máy in Epson WorkForce WF-3620DWF khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3620DWF

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson WorkForce WF-3620DWF khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3620DWF, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson WorkForce WF-3620DWF thì bạn cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson WorkForce WF-3620DWF

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson WorkForce WF-3620DWF lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce WF-3620DWF của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-3620DWF sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson WorkForce WF-3620DWF có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3620DWF là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-3620DWF, driver cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3620DWF sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce WF-3620DWF, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-3620DWF và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson WorkForce WF-3620DWF hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce WF-3620DWF không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce WF-3620DWF về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce WF-3620DWF hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce WF-3620DWF hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce WF-3620DWF cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce WF-3620DWF cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WorkForce WF-3620DWF hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson WorkForce WF-3620DWF hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce WF-3620DWF tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce WF-3620DWF.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson WorkForce WF-3620DWF

– Đối với Windows sau khi tải xuống về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3620DWF lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson WorkForce WF-3620DWF vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3620DWF như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.