Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-5100

Bạn đang muốn lấy về phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-5100, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver máy in Epson EMP-5100 và cài đặt driver setup máy in Epson EMP-5100 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-5100 là phần mềm dùng để setup máy in Epson EMP-5100 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson EMP-5100

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson EMP-5100 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson EMP-5100, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson EMP-5100 thì chúng ta cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EMP-5100

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-5100 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-5100 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-5100 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson EMP-5100 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson EMP-5100 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-5100, driver máy in Epson EMP-5100 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-5100, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-5100 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson EMP-5100 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-5100 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-5100 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-5100 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-5100 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-5100 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-5100 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-5100 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-5100 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-5100 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải xuống tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-5100.

Hướng dẫn setup phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-5100

– Với Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson EMP-5100 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson EMP-5100 vào folder Application để cài driver máy in Epson EMP-5100 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.