Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus 820

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus 820 và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus 820 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus 820 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus 820 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus 820

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus 820 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus 820, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus 820 thì bạn cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus 820

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus 820 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus 820 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download driver cấu hình máy in Epson Stylus 820 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus 820 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus 820 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus 820, driver setup máy in Epson Stylus 820 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus 820, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus 820 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus 820 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus 820 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus 820 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus 820 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus 820 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus 820 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus 820 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus 820 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus 820 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus 820 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus 820.

Cách setup phần mềm driver máy in Epson Stylus 820

– Đối với Windows sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus 820 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus 820 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus 820 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.