Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus DX5050

Cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus DX5050 và cấu hình driver cấu hình máy in Epson Stylus DX5050 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus DX5050 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus DX5050 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus DX5050

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus DX5050 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Stylus DX5050, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus DX5050 thì chúng ta cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus DX5050

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus DX5050 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus DX5050 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus DX5050 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus DX5050 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX5050 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus DX5050, driver cấu hình máy in Epson Stylus DX5050 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus DX5050, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus DX5050 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus DX5050 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus DX5050 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus DX5050 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus DX5050 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus DX5050 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus DX5050 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus DX5050 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus DX5050 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus DX5050 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus DX5050 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus DX5050.

Cách cài đặt driver máy in Epson Stylus DX5050

– Với hệ điều hành Windows sau khi download về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus DX5050 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus DX5050 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus DX5050 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.