Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX420

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX420 và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX420 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo RX420 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX420 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX420

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX420 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX420, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo RX420 thì bạn cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo RX420

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX420 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo RX420 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống driver máy in Epson Stylus Photo RX420 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX420 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX420 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX420, phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX420 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo RX420, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX420 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo RX420 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo RX420 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo RX420 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo RX420 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo RX420 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX420 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo RX420 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo RX420 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo RX420 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo RX420 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo RX420.

Hướng dẫn cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo RX420

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus Photo RX420 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX420 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX420 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.