Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX620

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX620 và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX620 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Photo RX620 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX620 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Photo RX620

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo RX620 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX620, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX620 thì chúng ta cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo RX620

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus Photo RX620 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo RX620 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống driver máy in Epson Stylus Photo RX620 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX620 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX620 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX620, driver setup máy in Epson Stylus Photo RX620 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo RX620, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX620 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo RX620 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo RX620 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo RX620 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo RX620 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo RX620 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX620 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo RX620 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo RX620 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo RX620 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo RX620 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo RX620.

Cách cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX620

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo RX620 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX620 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX620 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.