Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition

Cách tải driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition và setup driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition thì chúng ta cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition, driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition

– Đối với Windows sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 3880 Designer Edition như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.