Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 7000

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7000 và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7000 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Pro 7000 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Pro 7000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7000

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Pro 7000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 7000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 7000 thì chúng ta cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 7000

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus Pro 7000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 7000 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 7000 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus Pro 7000 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 7000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 7000, driver máy in Epson Stylus Pro 7000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 7000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 7000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Pro 7000 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 7000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 7000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 7000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 7000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 7000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 7000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 7000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 7000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 7000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 7000.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 7000

– Với Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 7000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 7000 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 7000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.