Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus SX525WD

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX525WD và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX525WD cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus SX525WD là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus SX525WD khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX525WD

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus SX525WD khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX525WD, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus SX525WD thì chúng ta cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus SX525WD

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX525WD lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX525WD của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống driver setup máy in Epson Stylus SX525WD sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus SX525WD có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus SX525WD là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX525WD, phần mềm driver máy in Epson Stylus SX525WD sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX525WD, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX525WD và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus SX525WD hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX525WD không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX525WD về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus SX525WD hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX525WD hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX525WD cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus SX525WD cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus SX525WD hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus SX525WD hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX525WD tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX525WD.

Cách cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX525WD

– Đối với Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus SX525WD lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus SX525WD vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus SX525WD như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.