Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus T20

Cách tải driver máy in Epson Stylus T20 và cấu hình driver máy in Epson Stylus T20 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus T20 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus T20 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus T20

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus T20 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus T20, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus T20 thì bạn cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus T20

Nếu như chúng ta không cài driver cấu hình máy in Epson Stylus T20 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus T20 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống driver máy in Epson Stylus T20 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus T20 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson Stylus T20 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus T20, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus T20 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus T20, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus T20 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus T20 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus T20 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus T20 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus T20 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus T20 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus T20 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus T20 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus T20 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus T20 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus T20 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus T20.

Cách setup driver cài đặt máy in Epson Stylus T20

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus T20 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus T20 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson Stylus T20 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.