Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus TX430

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus TX430 và cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus TX430 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus TX430 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus TX430 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus TX430

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus TX430 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus TX430, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus TX430 thì chúng ta cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus TX430

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX430 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus TX430 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX430 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus TX430 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX430 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus TX430, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus TX430 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus TX430, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus TX430 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus TX430 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus TX430 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus TX430 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus TX430 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus TX430 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus TX430 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus TX430 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus TX430 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus TX430 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus TX430 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus TX430.

Hướng dẫn setup driver setup máy in Epson Stylus TX430

– Đối với Windows OS sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus TX430 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus TX430 vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson Stylus TX430 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.