Cách tải và cài đặt phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3010DW

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3010DW và setup phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-3010DW cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson WorkForce WF-3010DW là phần mềm dùng để setup máy in Epson WorkForce WF-3010DW khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver setup máy in Epson WorkForce WF-3010DW

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson WorkForce WF-3010DW khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3010DW, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson WorkForce WF-3010DW thì chúng ta cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson WorkForce WF-3010DW

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-3010DW lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce WF-3010DW của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy về driver máy in Epson WorkForce WF-3010DW sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson WorkForce WF-3010DW có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3010DW là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-3010DW, driver setup máy in Epson WorkForce WF-3010DW sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce WF-3010DW, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-3010DW và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-3010DW hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce WF-3010DW không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce WF-3010DW về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce WF-3010DW hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce WF-3010DW hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce WF-3010DW cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson WorkForce WF-3010DW cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce WF-3010DW hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce WF-3010DW hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce WF-3010DW tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce WF-3010DW.

Hướng dẫn cấu hình driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3010DW

– Đối với Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3010DW lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-3010DW vào folder Application để cài driver máy in Epson WorkForce WF-3010DW như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.