Cách tải và cấu hình driver máy in Epson AcuLaser CX28DN

Cách tải phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX28DN và setup phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX28DN cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser CX28DN là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser CX28DN khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX28DN

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson AcuLaser CX28DN khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX28DN, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson AcuLaser CX28DN thì chúng ta cần cách tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson AcuLaser CX28DN

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser CX28DN lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser CX28DN của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX28DN sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson AcuLaser CX28DN có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX28DN là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX28DN, driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX28DN sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser CX28DN, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX28DN và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX28DN hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser CX28DN không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser CX28DN về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser CX28DN hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser CX28DN hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser CX28DN cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser CX28DN cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser CX28DN hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser CX28DN hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser CX28DN tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser CX28DN.

Cách cài đặt driver máy in Epson AcuLaser CX28DN

– Với Windows sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX28DN lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX28DN vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser CX28DN như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.