Cách tải và cấu hình driver máy in Epson AcuLaser CX37DN

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX37DN và cấu hình driver setup máy in Epson AcuLaser CX37DN cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson AcuLaser CX37DN là phần mềm dùng để setup máy in Epson AcuLaser CX37DN khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX37DN

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser CX37DN khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX37DN, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson AcuLaser CX37DN thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson AcuLaser CX37DN

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX37DN lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser CX37DN của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX37DN sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson AcuLaser CX37DN có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX37DN là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX37DN, driver cấu hình máy in Epson AcuLaser CX37DN sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser CX37DN, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX37DN và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson AcuLaser CX37DN hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser CX37DN không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser CX37DN về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser CX37DN hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser CX37DN hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser CX37DN cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser CX37DN cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser CX37DN hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser CX37DN hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser CX37DN tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser CX37DN.

Hướng dẫn setup phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX37DN

– Đối với Windows OS sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX37DN lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX37DN vào folder Application để cài driver máy in Epson AcuLaser CX37DN như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.