Cách tải và cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo 870

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 870 và cài đặt driver setup máy in Epson Stylus Photo 870 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Photo 870 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo 870 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 870

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo 870 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Photo 870, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo 870 thì bạn cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 870

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 870 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 870 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 870 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo 870 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 870 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 870, driver setup máy in Epson Stylus Photo 870 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 870, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 870 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 870 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 870 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 870 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo 870 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 870 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 870 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo 870 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo 870 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo 870 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 870 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 870.

Cách cài đặt phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 870

– Với Windows sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 870 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 870 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 870 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.