Cách tải và cấu hình driver máy in Epson Stylus T21

Cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus T21 và cài đặt driver máy in Epson Stylus T21 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus T21 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus T21 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus T21

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus T21 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus T21, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T21 thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus T21

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus T21 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus T21 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver cài đặt máy in Epson Stylus T21 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson Stylus T21 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus T21 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus T21, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus T21 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus T21, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus T21 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus T21 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus T21 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus T21 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus T21 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus T21 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus T21 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus T21 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus T21 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus T21 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus T21 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus T21.

Cách cài đặt driver máy in Epson Stylus T21

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus T21 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus T21 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus T21 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.