Cách tải và cấu hình driver máy in Epson SureColor SC-T7000

Cách tải driver máy in Epson SureColor SC-T7000 và cấu hình driver máy in Epson SureColor SC-T7000 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson SureColor SC-T7000 là phần mềm dùng để setup máy in Epson SureColor SC-T7000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson SureColor SC-T7000

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson SureColor SC-T7000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson SureColor SC-T7000, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson SureColor SC-T7000 thì bạn cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson SureColor SC-T7000

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson SureColor SC-T7000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson SureColor SC-T7000 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm driver máy in Epson SureColor SC-T7000 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson SureColor SC-T7000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson SureColor SC-T7000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson SureColor SC-T7000, driver cài đặt máy in Epson SureColor SC-T7000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson SureColor SC-T7000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson SureColor SC-T7000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson SureColor SC-T7000 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson SureColor SC-T7000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson SureColor SC-T7000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson SureColor SC-T7000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson SureColor SC-T7000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson SureColor SC-T7000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson SureColor SC-T7000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson SureColor SC-T7000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson SureColor SC-T7000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson SureColor SC-T7000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson SureColor SC-T7000.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson SureColor SC-T7000

– Với Windows OS sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson SureColor SC-T7000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson SureColor SC-T7000 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson SureColor SC-T7000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.