Cách tải và cấu hình driver máy in Epson Workforce WF-2530WF

Cách tải driver máy in Epson Workforce WF-2530WF và setup driver cài đặt máy in Epson Workforce WF-2530WF cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Workforce WF-2530WF là phần mềm dùng để setup máy in Epson Workforce WF-2530WF khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Workforce WF-2530WF

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Workforce WF-2530WF khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Workforce WF-2530WF, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Workforce WF-2530WF thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Workforce WF-2530WF

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Workforce WF-2530WF lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Workforce WF-2530WF của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Workforce WF-2530WF sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Workforce WF-2530WF có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Workforce WF-2530WF là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Workforce WF-2530WF, driver máy in Epson Workforce WF-2530WF sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Workforce WF-2530WF, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Workforce WF-2530WF và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Workforce WF-2530WF hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Workforce WF-2530WF không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Workforce WF-2530WF về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Workforce WF-2530WF hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Workforce WF-2530WF hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Workforce WF-2530WF cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Workforce WF-2530WF cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Workforce WF-2530WF hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Workforce WF-2530WF hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Workforce WF-2530WF tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Workforce WF-2530WF.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Workforce WF-2530WF

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Workforce WF-2530WF lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Workforce WF-2530WF vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Workforce WF-2530WF như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.